Tverrfaglige palliative tiltak - Pasientforløp i palliasjon (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...
Hjem Kommune- helsetjenesten Spesialist- helsetjenesten Å leve med sykdom
-
Ivareta det friske, mestring, tapsopplevelser, Evt lenker hvor en finner dette.
Lokale ressurser Andre aktører
-
Kreftforeningen, Kreftomsorg Rogaland, Montebello senteret, Pårørende senteret, Nærland rehabilitering, Senter for krisepsykologi? Vardesenteret Aktivitet og rehabilitering Familie/ relasjoner
-
tekst om familie/relasjoner
tap av roller og identitet, Kreftsykepleier, KOR, familiterapeut
Orkdal, sjekkliste for barn som pårørende Praktiske og økonomiske forhold
-
rettigheter, sosionom Symptom - lindring Intimitet og nærhet
-
KOR, Sexolog på SUS Hjelpemidler i hjemmet
-
Ergoterapi, lenke til behandlingshjelpemidler-skjema, hjelpemiddelsentralen, Åndelig/ eksistensiell omsorg
-
HOPE, 
Flerkulturelle - oversikt over trossamfunn
støttesamtaler eksistensielle - KOR, Å leve med sykdom Ernæring
Kapittelmeny