Pasientforløp Affektive lidelser - Symptomer og tegn (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Spesialavdeling voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...
Nasjonale faglige retningslinjer for utgreiing og behandling av bipolare lidingar Hjem Feedback Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Pårørendesenteret Å leve med depresjon - Helse Norge Rådet for psykisk helse Primærhelse- tjeneste Samhandling og oppfølging Spesialisthelse- tjeneste
Kapittelmeny