1.Primærrehabiliteringsforløp AFMR Lassa (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF

Mer informasjon...
Innkomst Kartlegging Mål - Tiltak Utskrivning Primærrehabiliteringsforløp ved AFMR Lassa - Flytskjema Pasient og pårørendeinformasjon Kartlegging Mål - Tiltak Avslutning Grunnlagsinformasjon Inntak Inntak Pasient og pårørendeinformasjon Grunnlagsinformasjon
Kapittelmeny