Aktuelle lenker for helsepersonell - Pasientforløp i palliasjon (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...

Aktuelle lenker for helsepersonell

 

Her er en oversikt over aktuelle lenker med anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte.

Målet med å samle lenkene på en plass er å gjøre det enklere for helsepersonell å hente ut nyttig og viktig informasjon, slik at behandlingen som tilbys de palliative pasientene blir enda bedre.

 

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Håndbok i lindrende behandling

Standart for omsorg og behandling ved livets slutt- Stavanger kommune

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest

Livets siste dager, Fagprosedyre - helsebiblioteket

Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge uavhengig av diagnose

Veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten

Prosedyrer, skjema, undervisningsvideoer (Pumpe til subkutan medisinering, subkutan kanyle, Baxter Infusor i palliativ behandling)

Åpen kontakt

Gold standards framework

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

Spict

 

Hjem

 

Metode

 


Kapittelmeny