Aktuelle lenker for helsepersonell - Pasientforløp i palliasjon (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...

Aktuelle lenker for helsepersonell

 

Her er en oversikt over aktuelle lenker med anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte.

Målet med å samle lenkene på en plass er å gjøre det enklere for helsepersonell å hente ut nyttig og viktig informasjon, slik at behandlingen som tilbys de palliative pasientene blir enda bedre.

 

 

Hjem

 

Metode

 


Kapittelmeny