1.Kols , Pasientforløp (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF

Mer informasjon...
AMK(113) Ambulanse Akuttmottak Akutt forverring Utredning Behandling Henvisning Behandling i sykehuset Dokumentasjon Pasient og pårørende,  informasjon og opplæring Sykdomsbeskrivelse Rehabilitering Lungepoliklinikk
Kapittelmeny