1.Bistand til bruk av tvang og makt, kapittel 9 HOTL (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Hode hals rehab/Rehab/Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Mer informasjon...
Helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Avslutning Behandling       Tiltak Kartlegging Utredning
Kapittelmeny