Oppfølging, Avtaler og Evaluering - Pasientforløp i palliasjon (v. 2.0)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...
Palliasjon i hjemmet, sjekkliste Hjem Feedback Moderavdeling Palliativt senter Sykehus Lindrende enhet/ senger Palliativt senter Kreftkoordinator Ressurssykepleiere Tverrfaglige aktører Er innleggelse aktuelt? (sjekklister)
Kapittelmeny