Kartlegging og vurdering av symptomer og behov - Pasientforløp i palliasjon (v. 1.0)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...
Hjem Munntørrhet Medikamenter i livets sluttfase Delir Depresjon/angst ECOG Er behandlingsintensiteten avklart? POS- Et tverrfaglig kartleggingsverktøy Hvor i sykdomsforløpet er pasienten? Hva opplever pasienten som sine problem og behov? ESAS-r - Systematisk kartlegging av symptomer Obstipasjon/diare
-
direkte til lindring i nord. Dyspne
-
Direkte til lindring i nord Kvalme
-
Direkte itil lindring i nord Smerte
-
Direkte link til lindring i nord - smerter
OBS søk med ctrl F-søk etter side. Hva er pårørendes behov?
-
Informasjon/opplæring/veiledning, Økonomiske forhold, Psykososiale behov, ivaretakelse av søsken, familiære forhold, avlastning, tolk, genetisk veiledning, likeperson/brukerorganisasjon
Kapittelmeny