03.Reniscancer.Behandlingsforløp (v. 2.3)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Kir klinikk/Kir/Urologisk kirurgisk seksjon

Mer informasjon...
Preopr. rutiner Videre oppfølging Tverrfaglig møte Konsultasjon hos urolog Utskrivn. senge- post Postopr. rutiner Nefrektomi/ part.nefr. Innl. ERAS Active surveillance Alternativ behandling Innskriving/ mottak i sengepost Embolosering Henvisning fra primærlege Andre lenker Pasient- og pårørendeinformasjon og opplæring Pakkeforløp Krav til henvisning fra primærlege Skjema, målinger og registreringer
Kapittelmeny