Samhandling og gode overganger - Pasientforløp i palliasjon (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...
Metode Hjem Sjekkliste for utskrivelse av pasient til kommune Henvisningskriterier Palliativt senter
-
Innleggelseskriterier
Lenke til palliativt senter Mal for epikrise Mal for henvisninger
-
Se Aart sin mal og palliativt senter sin mal Individuell plan Sjekkliste ved overflyttinger Sjekkliste ved innleggelser
-
HAstegrad
Medisinsk indeks
AMK: Tilgang til out of office info
Se delavtale 3 og 5 for inn og ut Sjekkliste for Nettverksmøte
Kapittelmeny