Kommunenes palliative tilbud - Pasientforløp i palliasjon (v. 1.3)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...
Ressurs-sykepleiere/fysioterapeuter/ergoterapeuter- Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling Andre aktører Metode Hjem Feedback Oversikt over palliative tilbud Sola Stavanger Hå
Kapittelmeny