KPH BURA ARA Gravide med rusproblemer (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/PH Barn , unge, rus/Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA)

Mer informasjon...
Spesialisthelsetjenesten Barnevernstjenesten Jordmortjenesten/Helsestasjon Fastlege Helse-og omsorgstjenesten i kommunen Lenker / referanser Skjema Risikofaktor med eller uten bruk av LAR-medikamenter Målsetting med behandlingsforløpet Hva er et rusproblem? Konsekvenser ved bruk av rusmidler Bekymring Ansvar etter fødsel    Oppfølging/ tiltak Henvisning Kartlegging
Kapittelmeny