Pasientforløp Affektive lidelser - Primærhelsetjenesten (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Spesialavdeling voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...
Hjem Feedback Flytskjema over samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten TIPS Akuttmottakspost C2 Hvem bør henvises fra primærhelsetjenesten til distriktspsykiatriske senter? Montgomery and Asberg Depression Rating Scale (MADRS) WHO-5. Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Psykisk helsevernloven Pasientrettighetsloven Symptomer og tegn Samhandling Oppfølging Spesialisthelse- tjenesten
Kapittelmeny