Pasientforløp Affektive lidelser - Spesialisthelsetjenesten (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/X Spesialavdeling voksne (skal deaktiveres)

Mer informasjon...
Hjem Feedback Hvem bør henvises fra Distriktspsykiatriske senter til Spesialavdeling voksne? Hvem bør henvises fra Spesialavdeling voksne til Distriktspsykiatriske senter? YMRS) strukturert psykologisk behandling, Les mer om affektiv anamnese ved innkomst innleggelse med miljøterapi. sosialfaglige tilretteleggelser, medikamenter eller ECT, ICD-10. GDS, (MADRS, Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av  sykdommer og beslektede helseproblemer   ICD 10 Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Psykisk helsevernloven Pasientrettighetsloven Primærhelse- tjenesten Symptomer og tegn Samhandling Oppfølging
Kapittelmeny